تبلیغات
نافله - حکمت اوقات نماز
حکمت اوقات نماز
ابن شاذان از امام رضا علیه اسلام در بیان حکمت اوقات نماز نقل می کند:

چرا نماز در اوقات مخصوصى واجب شده است بدون تقدیم و تأخیر؟

گفته مى ‏شود: براى اینكه این اوقات براى همه مردم روى زمین معلوم و واضح است، و عالم و جاهل آن را به چهار وقت مى‏ شناسند:

(1) غروب آفتاب خود آشكار و معلوم است كه در آن نماز مغرب واجب شده است،
و (2) فرو رفتن (شفق) سرخى آفتاب پس از غروب خورشید معلوم و مشهود است كه آن وقت نماز عشاء است،
و (3) همچنین طلوع فجر روشن و آشكار است كه آن وقت نماز صبح است،
و (4) زوال شمس نیز معلوم و واضح است، و در آن نماز ظهر واجب مى‏شود، و براى عصر وقت مخصوص و معینى نیست مانند نمازهاى دیگر و وقت آن پس از انجام نماز ظهر است كه قبل از آن انجام شده است.

 عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏2، ص: 109

بقیه در ادامه مطلب


و علّت دیگر اینكه خداوند عز و جلّ خوش داشته كه بندگانش قبل از هر چیز و شروع به هر كارى به طاعت و عبادت او آغاز كنند؛

پس ایشان را در اوّل طلوع روز امر كرده است كه به عبادتش پردازند سپس در زمین در پى كار و روزى خویش روند و امر دنیاى خود را اداره كنند، پس در این وقت نماز صبح را بر ایشان واجب ساخت،

و چون نیم روز شود از كار دست كشند، و آن وقتى است كه مردم بجاى خود بازگردند و لباس از تن بدر آرند و بیاسایند و بخوردن مشغول شوند و استراحت كنند، و در چنین هنگامى خداوند آنان را امر فرموده كه ابتدا به ذكر و عبادت او كنند، لذا نماز ظهر را بر ایشان واجب ساخته است تا بدان آغاز نمایند و سپس به كارهاى دیگر بپردازند

و چون امور شخصى را انجام‏ دادند، و خواستند پى كار و كسب خود روند باز دستور نماز عصر را داده كه آن را انجام دهند و سپس به كارى كه در نظر دارند رهسپار گشته و باصلاح آن امر دنیائى خود پردازند،

و چون شب شد، از زینتهای خود (گویا مقصود اموال و مقامهای دنیوی است) دست کشیدند و به جایگاه و منزل باز گردند، پیش از هر كار باید به عبادت و ذكر پروردگارشان ابتدا كنند، و بعد به امور دیگر پردازند، لذا نماز مغرب را بر ایشان واجب فرمود،

و چون وقت استراحت و خواب آید و از كار و كوشش فراغت یافتند خوش داشته است كه در آغاز به عبادت و طاعت او پردازند، سپس در پى امورى كه میخواهند انجام دهند روند و آنچنان باشند كه ابتدا كرده باشند در هر فصلى از ساعات شبانه روز بطاعت و پرستش او، و از این جهت در این وقت نماز عشاء را واجب ساخت،

پس چون این دستور را به كار بندند او را فراموش نخواهند كرد و از او غافل نخواهند شد و در این صورت دلهاشان سخت نگردد و رغبتشان نكاهد.

عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏2، ص: 110نکته ای هم درباره این است که نماز بهتر است در پنج وقت خوانده شود یا آنکه به صورت متعارف فرقه حقه امامیه (سه وقت، که ظهر و عصر و نیز مغرب و عشاء با هم جمع می شوند)؟
و اینکه اول وقت نماز که مورد توصیه اکید اهل بیت علیهم السلام و تابعان ایشان است، اوقات پنجگانه است یا نه؟

که در این زمینه باید به رساله مرجع مربوطه و یا استفتایات و...  رجوع کرد، که از مسایل تقلیدی است.

طبقه بندی: پرسمان نماز،  پاسخ به شبهات،  اسرار و چرایی نماز، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 توسط . وبلاگ نویس بی ادعا
طراحی قالب: وبلاگ نویس بی ادعا

کلماتی که تمام عمر داریم تکرارشان میکنیم
خداوند که به ستایش ما نیاز ندارد
پس چرا نماز می خوانیم؟
انشا الله، این توفیق نصیبمان شود تا جواب این چرا را دریابیم
آن وقت کم کم لذت می بریم از این کلمات تکراری و می فهمیم که
تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا زیبا نیست

انتشار مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد و موجب رضایت ماست