تبلیغات
نافله - آموزش تصویری غسل(احکام غسل)
آموزش تصویری غسل


[]
دانلود :

وبلاگ نافله ‏-انواع غسل

غسل ترتیبی:در غسل ترتیبی باید به نیت غسل ، اول سر و گردن ، بعد طرف راست ،بعد طرف چپ بدن را بشوید. و اگر عمدا یا از روی  فراموشی یا به واسطه ی ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند،غسل او باطل است .نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر راباید با طرف چپ بشوید، بلکه بهتر است تمام ...

بقیه در ادامه مطلب

انواع غسل

غسل ترتیبی

در غسل ترتیبی باید به نیت غسل ، اول سر و گردن ، بعد طرف راست ،بعد طرف چپ بدن را بشوید. و اگر عمدا یا از روی  فراموشی یا به واسطه ی ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند،غسل او باطل است .

نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر راباید با طرف چپ بشوید، بلکه بهتر است تمام ناف

و عورت با هر دو طرف شسته شود.برای آنکه یقین کند هر سه قسمت ، یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملا غسل داده ، باید هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمت های دیگر را هم با آن قسمت بشوید. بلکه

احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست گردن رابا طرف راست بدن ، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای  بدن است ، باید دوباره غسل کند.

اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است ، و اگر از طرف راست باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن مقدار،دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

اگر پیش از تمام شدن غسل ، در شستن مقداری از طرف چپ شک کند،شستن همان مقدار کافی است . ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست یا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست درشستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید، نباید اعتنا کند.

 1- شستن سر و گردن


غسل ترتیبی

 

 

2- شستن طرف راست بدن


غسل ترتیبی

3- شستن طرف چپ بدن


غسل ترتیبی


غسل ارتماسی
برای غسل ارتماسی، باید آب به قدری باشد که تمام بدن زیر آب برود. پس اگر به قصد غسل کردن و اطاعت فرمان خداوند داخل نهر آب یا استخر یا دریا رفته و آب تمام بدن را فراگیرد غسل صحیح است.

احکام غسل ارتماسی


در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد، ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست . و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد، کافی  است .

عرق جنب از حرام نجس نیست و کسی که از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل کند، صحیح است .

اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، غسل باطل است ،ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود، مثل توی گوش و بینی ، واجب نیست .

جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن ، شستن آن لازم نیست ، ولی احتیاط در شستن است .

اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست .

چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است ، باید برطرف کند.و اگر پیش از آن که یقین کند برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است .

اگر موقع غسل شک کند، چیزی که مانع از رسیدن آب باشد، دربدن او هست یا نه ، چنانچه شکش منشأ عقلایی داشته باشد،باید بازرسی کند تا مطمئن شود که مانعی  نیست .

در غسل باید موهای کوتاهی را که جزو بدن حساب می شود بشوید و بنابر احتیاط شستن موهای بلند هم لازم می باشد.

تمام شرط هایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن ، در صحیح بودن غسل هم شرط است ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، و نیز در غسل ترتیبی ، لازم نیست بعد از شستن هر قسمت فورا قسمت دیگر رابشوید، بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری صبر کند و بعد طرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چپ را بشوید،اشکال ندارد.

 کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، اگر به اندازه ای که غسل کند و نماز بخواند،بول و غائط از او بیرون نمی آید، چنانچه وقت تنگ باشد،بایدهر قسمت را فورا بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند. و همچنین است حکم زن مستحاضه که بعدا گفته می شود.

کسی  که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، اگر چه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است .

اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد،غسل او صحیح است.

اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل او باطل است .

اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که چون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی  است یا نه ، غسل او باطل است ،مگر اینکه پیش از غسل حمامی را راضی کند.

اگر شک کند که غسل کرده یا نه ،باید غسل کند. ولی اگر بعد از غسل شک کند که غسل او درست بوده یا نه ، لازم نیست دوباره غسل نماید.

اگر در بین غسل حدث اصغر از او سر زند مثلا بول کند، غسل باطل نمی شود.

هرگاه به خیال این که به اندازه ی غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته ، غسل او صحیح است .

کسی  که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه ،نمازهایی را که خوانده صحیح است ، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند.کسی که چند غسل بر او واجب است می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد، یا آنها را جدا جدا انجام دهد.

کسی که جنب است ، اگر بر جایی از بدن او آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، حرام است دست به آن نوشته بگذارد. و اگر بخواهد غسل کندباید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.

کسی که غسل جنابت کرده ، نباید برای نماز وضو بگیرد،ولی با غسل های دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت .

در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است ، و احتیاط آن است که یک دفعه زیرآب رود.

در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل ، بدن را حرکت دهد، غسل او صحیح است .

اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده ،چه جای آن رابداند یا نداند، باید دوباره غسل کند.

اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد باید غسل ارتماسی کند.

کسی که روزه واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته ،نمی تواند غسل ارتماسی کند. ولی اگر از روی فراموشی  غسل ارتماسی کند، صحیح است .


طبقه بندی: دانلود،فیلم،صوت،  آموزش و احکام نماز، 
برچسب ها: آموزش تصویری غسل، شستن سر و گردن، انواع غسل، غسل ترتیبی، غسل، احکام غسل، غسل ارتماسی،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 بهمن 1391 توسط . وبلاگ نویس بی ادعا
طراحی قالب: وبلاگ نویس بی ادعا

کلماتی که تمام عمر داریم تکرارشان میکنیم
خداوند که به ستایش ما نیاز ندارد
پس چرا نماز می خوانیم؟
انشا الله، این توفیق نصیبمان شود تا جواب این چرا را دریابیم
آن وقت کم کم لذت می بریم از این کلمات تکراری و می فهمیم که
تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا زیبا نیست

انتشار مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد و موجب رضایت ماست